Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  Paza si ordine ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Traditii si obiceiuri ... detalii

  Zilele comunei ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 Hotarari


Ianuarie 2014

 

Hotararea nr.1 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorani , pentru anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.2 privind aprobarea planului de lucrari de interes local ce se va executa in anul 2014 de catre beneficiarii de ajutor social ... detalii

Hotararea nr.3 privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Ciohorani ... detalii

Hotararea nr.4 privind aprobarea executie bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul IV anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.5 privind realizarea evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei pentru realizarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta ... detalii

Hotararea nr.6 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

 

Februarie 2014

 

Hotararea nr.7 privind aprobarea implementarii proiectului "Scoala dupa scoala - pentru copiii romi din Ciohorani,jud.Iasi" ... detalii

Hotararea nr.8 privind aprobarea si instrumentarea proiectului de investitii "Modernizare drumuri interioare L=660 m (str.Siliste L=200m , str.M.Sadoveanu L=170m , str.Libertatii L- 90m , str.Mitropolit Visarion Puiu L=100m , str.9 Septembrie L=100m)" ... detalii

Hotararea nr.9 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorani ptr anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.10 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

 

Martie 2014

 

Hotararea nr.11 privind aprobarea si instrumentarea proiectului de investitii "Modernizare drumuri interioare in comuna Ciohorani, jud. Iasi" ... detalii

Hotararea nr.12 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici prevazuti in Studiul de fezabilitate ai obiectivului de investitii "Modernizare drumuri interioare in comuna Ciohorani, jud. Iasi" ... detalii

Hotararea nr.13 privind aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Ciohorani pe trimestrul II, anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.14 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorani ... detalii

Hotararea nr.15 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Raport de activitate pentru anul 2013 ... detalii

 

Aprilie 2014

 

Hotararea nr.16 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorani, pentru trimestrul I, anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.17 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Ciohorani ... detalii

Hotararea nr.18 privind aprobarea achizitionarii unor servicii pentru reparatia unui buldoexcavator ... detalii

Hotararea nr.19 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local, reactualizat, ce se va executa de catre beneficiarii de ajutor social ... detalii

Hotararea nr.20 privind transformarea functiei publice de referent, clasa II, grad profesional superior, in functia publica de consilier, clasa I, grad profesional debutant ... detalii

Hotararea nr.21 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

 

 

Mai 2014

 

Hotararea nr.22 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Ciohorani,a unor bunuri imobile ... detalii

Hotararea nr.23 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public ... detalii

Hotararea nr.24 privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie ... detalii

Hotararea nr.25 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ... detalii

Hotararea nr.26 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.27 privind aprob. princ. indic. tehnico - economici prevazuti de Studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii "Extindere alimentare cu apa" ... detalii

 

Iunie 2014

 

Hotarare nr.28 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 ... detalii

Hotararea nr.29 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorani ... detalii

Hotararea nr.30 privind aprobarea Actului Aditional nr.ll la Actul Constitutiv si Actului Aditional nr.12 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - A.R.S.A.C.IS. ... detalii

Hotararea nr.31 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ... detalii

Hotararea nr.32 privind aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Ciohorani pe trimestrul III, anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.33 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

 

.............................................................................................

 

Ianuarie 2013

Hotararea nr.1 privind taxele locale ... detalii

Hotararea nr.2 privind planul de lucrari ce urmeaza sa fie executate de catre persoanele cu ajutor social ... detalii

Hotararea nr.3 privind desemnarea unui avocat care sa reprezinte comuna ... detalii

Hotararea nr.4 privind realizarea evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei ... detalii

Hotararea nr.5 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Raport comisia economica pentru 2012 ... detalii

Martie 2013

Hotararea nr.6 privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat si particular de pe raza comunei Ciohorani , pentru anul scolar 2013-2014 ... detalii

Anexa la hotararea nr.6 ... detalii

Hotararea nr.7 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli precum si a listei de investitii ... detalii

Hotararea nr.8 privind concesionarea prin atribuire directa catre Asociatia Crescatorilor de Animale Ciohorani , a suprafetei de 31,5 ha pajiste proprietate publica a comunei Ciohorani ... detalii

Anexa la hotararea nr.8 ... detalii

Hotararea nr.9 privind alocarea din bugetul local a sumelor necesare continuarii lucrarilor la obiectivele de investitii " Retea de canalizare , constructie podet , reabilitare pod in comuna Ciohorani , judetul Iasi "... detalii

Hotararea nr.10 privind acordarea unui ajutor de urgenta ... detalii

Hotararea nr.11 privind achizitionarea unor servicii de consultanta in vederea atribuirii unor contracte de achizitie publica ... detalii

Hotararea nr.12 privind aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Ciohorani pe trim . II anul 2013 ... detalii

Anexa la hotararea nr.12 ... detalii

Hotararea nr.13 privind achizitionarea unor servicii de grafica heraldica ... detalii

Hotararea nr.14 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Raport de activitate ... detalii

Aprilie 2013

 

Hotararea nr.15 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Extindere alimentare cu apa , retea de canalizare , constructie podet , reabilitare pod in comuna Ciohorani , jud. Iasi "... detalii

Hotararea nr.16 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31.12.2012 ... detalii

Hotararea nr.17 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii a comunei Ciohorani ... detalii

Hotararea nr.18 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Ciohorani , pe trimestrul I anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.19 pentru completarea Hotararea Consiliului Local Ciohorani nr.1/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile anului fiscal 2013 ... detalii

Hotararea nr.20 privind aprobarea Actului Aditional nr.7 la Actul Constitutiv si Actul Aditional nr.8 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - A.R.S.A.C. IS. ... detalii

Hotararea nr.21 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ... detalii

Hotararea nr.22 privind plata redeventei de catre S.C. APAVITAL S.A. pentru bunurilor de retur concesionate ... detalii

Hotararea nr.23 privind rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorani ... detalii

Hotararea nr.24 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.25 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici pentru obiectivul de investitii " Modernizare drumuri interioare in comuna Ciohorani " ... detalii

 

Mai 2013

 

Hotararea nr.26 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.27 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Compartimentul Public de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciohorani pentru perioada 2013-2017 ... detalii

Hotararea nr.28 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale furnizate de Compartimentul Public de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate a primarului ... detalii

Hotararea nr.29 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Ciohorani ... detalii

Hotararea nr.30 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciohorani ... detalii

Hotararea nr.31 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

 

Iunie 2013

 

Hotararea nr.32 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic SIGRA-IS 3 , Judetul Iasi " in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice 2007-2013 ... detalii

Hotararea nr.33 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.34 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorani ... detalii

 

Iulie 2013

 

Hotararea nr.35 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Ciohorani nr. 1/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile anului fiscal 2013 ... detalii

Hotararea nr.36 privind aprobarea elaborarii unui studiu de fezabilitate ... detalii

Hotararea nr.37 privind aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Ciohorani pe trim. III , anul 2013 ... detalii

Anexa la Hotararea nr.37 ... detalii

Hotararea nr.38 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Lazar Viorel ... detalii

Hotararea nr.39 privind alegerea presedintelui de sedinte ... detalii

Hotararea nr.40 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului ... detalii

Anexa 1 la Hotararea nr.40 ... detalii

Anexa 2 la Hotararea nr.40 ... detalii

Hotararea nr.41 privind aprobarea achizitionarii unor servicii de cadastru ... detalii

Hotararea nr.42 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

 

August 2013

 

Hotararea nr.43 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli a comune Ciohorani , pentru trimestrul II anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.44 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul pe proprietatea publica sau privata comunei Ciohorani , in vederea instalarii , intretinerii , inlocuirii ori mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura , precum si unele masuri privind construirea de retele de comunicatii electronice ... detalii

Hotararea nr.45 privind declararea unor bunuri de interes public local ... detalii

Hotararea nr.46 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii " Construire baza sportiva in comuna Ciohorani , jud. Iasi " ... detalii

Hotararea nr.47 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii " Extindere alimentare cu apa , retea de canalizare , constructie podet , reabilitare pod in comuna Ciohorani , jud. Iasi " ... detalii

Hotararea nr.48 privind insusirea inventarului domeniului public al comunei Ciohorani ... detalii

Hotararea nr.49 privind aprobarea achizitionarii unor piese de schimb si servicii reparatii buldoexcavator ... detalii

Hotararea nr.50 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.51 privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumelor necesare reabilitarii grupului sanitar exterior al Scolii Gimnaziale Ciohorani ... detalii

 

Septembrie 2013

 

Hotararea nr.52 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile anului fiscal 2014 ... detalii

Anexa la Hotararea nr.52 ... detalii

Hotararea nr.53 privind acordarea unui ajutor de urgenta ... detalii

Hotararea nr.54 privind aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Ciohorani pe trim. IV , anul 2013 ... detalii

Anexa la Hotararea nr.54 ... detalii

Hotararea nr.55 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.56 privind aprobarea schimbarii solutiilor tehnice pentru obiectivele de investii " Amenajare pista de biciclisti in comuna Ciohorani , jud. Iasi " respectiv " Amenajare spatii verzi in localitatea Ciohorani , com. Ciohorani , jud. Iasi " ... detalii

 

Octombrie 2013

 

Hotararea nr.57 privind aprobarea achizitionarii de carburanti si materiale pentru combaterea poleiului si inzapezirii ... detalii ... detalii

Anexa la Hotararea nr.57 ... detalii

Hotararea nr.58 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.59 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ciohorani in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ciohorani pentru anul scolar 2013-2014 ... detalii

Hotararea nr.60 privind aprobarea Actului Aditional nr.9 la Actul Constitutiv si Actul Aditional nr.10 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS ... detalii ... detalii

Hotararea nr.61 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ... detalii ... detalii

Hotararea nr.62 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.63 privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei necesare continuarii lucrarilor la obiectivul de investitii " Reabilitare pod in comuna Ciohorani , judetul Iasi " ... detalii

 

Noiembrie 2013

 

Hotararea nr.64 privind aprobarea si intrumentarea proiectului de investitii " Achizitie utilaje in comuna Ciohorani , judetul Iasi " ... detalii ... detalii

Hotararea nr.65 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.66 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei Apreutesei Nuta ... detalii ... detalii

Hotararea nr.67 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Ciohorani , pentru trimestrul III , anul 2013 ... detalii

Hotararea nr.68 pentru modificarea HCL nr.52/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile anului fiscal 2014 ... detalii ... detalii

Hotararea nr.69 privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorani ... detalii ... detalii

Hotararea nr.70 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.71 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorani ... detalii ... detalii

 

 

Decembrie 2013

 

Hotararea nr.72 privind aprobarea Planului local de actiune privind poluarea apelor cu nistrati ... detalii

Hotararea nr.73 privind acordarea de compensatii in bani membrilor SVSU Ciohorani ... detalii

Hotararea nr.74 privind aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Ciohorani ... detalii

Hotararea nr.75 privind validarea unor rectificari aduse bugetului de venituri si cheltuieli ... detalii

Hotararea nr.76 privind aprobarea alocarii sumelor necesare organizarii "Serbarii Pomului de Craciun" ... detalii

Hotararea nr.77 privind mentinerea modului de organizare a retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2014 - 2015 ... detalii

Hotararea nr.78 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii